JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Nebeske balone, vl. Ana Paus Tomašević o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.

Izjavu je potrebno poslati poštom na Nebeski baloni, Savska cesta 50, 10000 Zagreb, Hrvatska ili elektroničkom poštom na info@nebeskibaloni.hr

U Izjavi je potrebno navesti: broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte i datum primitka robe.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Nebeski baloni, vl. Ana Paus Tomašević zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Nebeski baloni može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Nebeski baloni, Savska cesta 50, 10000 Zagreb, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi na mail info@nebeskibaloni.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora skinite na linku: Obrazac

Kada Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora?

Korisnik nema pravo ostvariti jednostrani raskid ugovora ako je:

– Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

– Ukoliko je proizvod upotrijebljen, oštećen i bez originalnog pakiranja

– predmet ugovora originalno zapakirana roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otvarana nakon dostave

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem „http://www.nebeskibaloni.hr” web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe-web trgovina, telefona s ljudskim posredovanjem.

Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i sl. Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „http://www.nebeskibaloni.hr” a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su pod „Dostava”.

Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu” klikom na link „Dodaj u košaricu”. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

U „košarici” se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju sa cijenom, te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Plaćanje”, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Plaćanje” na kojoj je potrebno unijeti obavezne podatke te odabir vrste plaćanja. Na navedenoj stranici prikazane su cijene proizvoda, uvećane za cijenu dostave/poštarine (ukoliko postoji) te primijenjen popust (ukoliko postoji popust u postotnom iznosu). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.

Po izvršenju naprijed navedenih koraka web trgovine, stranka mora prihvatiti da se slaže sa uvjetima korištenja i odredaba web stranice, te odabirom „Naručite” na stranici „Plaćanje”, sustav automatski završava kupnju. Kupac dobiva email „Nova narudžba“ na kojoj se nalaze podaci o broju narudžbe, plaćanju kao i podacima za dostavu. Ako je kupac odabrao kartično plaćanje klik na „Naručite” vodi ga na unos podataka vezanih za plaćanje karticom.