Nebeski baloni

Izbornik

Količina: 0

Ukupna cijena: 0,00 € (0,00 kn)

Košarica

Reklamacije

Reklamacije na isporučene balonske kreacije Nebeski baloni će uvažiti ukoliko je dojavljena u roku 3 sata nakon izvršene dostave. Reklamacije će se uvažiti u slučaju da Nebeski baloni nisu ispoštovali bilo koji ugovoreni dio u narudžbi, ukoliko je isporučena pogrešana kreacija od balona ili je isporuka izvršena pogrešnoj osobi ili na pogrešnu adresu.

Nebeski baloni se obvezuje da eventualne navedene propuste ispravi u najkraćem mogućem roku.